Gør brug af en erhverv- og selskabsretadvokat

04 april 2020 Lotte Hindsberg
Gør brug af en erhverv- og selskabsretadvokat

Som virksomhedsejer, ny som gammel, er det umuligt at vide alt eller have tid til alt og derfor vil det være nødvendigt at overlade noget arbejde til andre. Et af de områder hvor det vil være fornuftigt enten at overlade noget af arbejdet eller søge eksperthjælp er erhvervs- og selskabsadvokater. 

Her er det f.eks. muligt at overlade det sure arbejde at kontakte kunder, der enten ikke vil eller kan betale og hvis det ikke hjælper, at føre en sag i retten, hvis det vurderes at det kan betale sig. Dårlig betalende kunder bringer ikke salg og vækst til din virksomhed og bør derfor overlades til andre at ordne. 

Stiftelse af virksomhed

Hvis du overvejer at stifte et selskab bør du kontakte en advokat. Det kunne være https://www.holst-law.com/forretningsomr%C3%A5der/selskabsret-og-erhvervsret.aspx

En advokat kan råde dig til hvilken selskabsform, der passer bedst til den ide du har. Om du bør stifte et ApS, et A/S eller om det er nok at starte et personligejet selskab. Advokaten kan også råde dig, om det vil være en god ide at stifte et holdingselskab på samme tid. Fordelen ved det er, at de penge du skal bruge til at stifte dit driftselskab kan bruges til at stifte holdingselskabet. Det kan de ikke hvis du venter og samtidig vil der være nogle skattemæssige konsekvenser.

Ændring af selskabsform

Hvis du på et tidspunkt vurdere at der er behov for at ændre selskabsform, det kunne være fra et personligt ejet virksomhed til et ApS eller fra et ApS til et A/S, har du også brug for en erhvervs og selskabsadvokat til at rådgive og lave det juridiske, så overgangen foregår så nemt så muligt. Det samme gælder f.eks. også hvis der er tale om et generationsskifte eller i gerne vil sælge virksomheden. Det er ikke alene nødvendigt, men også meget nemmere at have en advokat med fra start.

Flere Nyheder