Som virksomhedsejer, ny som gammel, er det umuligt at vide alt eller have tid til alt og derfor vil det være nødvendigt at overlade noget arbejde til andre. Et af de områder hvor det vil være fornuftigt enten at overlade noget af arbejdet eller søge eksperthjælp er erhvervs- og selskabsadvokater.  Her er det f.eks. muligt at overlade det sure arbejde at kontakte kunder, der enten ikke vil eller kan betale og hvis det ikke hjælper, at føre en sag i ...